Observationer

Nyheder 2014

 

Observationer 2001 - 2013 kan ses her

 

Har du oplysninger til denne side, så mail dem til hvaler@hvaler.dk

 

For at øge værdien af de mange indberetninger vil ”Sæler og hvaler i Danmark” gerne have lov til at bringe hele eller delvise citater fra tilsendte mails samt nævne kilden. Ønsker man ikke sit navn nævnt i forbindelse med en indberettet observation, bedes dette bemærket i mailen.

 

 

Tirsdag d, 4, marts, 2014

 

Hvaler i Limfjorden

 

Her til aften tirsdag d. 4. marts 2014 er redaktøren blevet ringet op af nogle strandgæster (Erik Høgsgård og venner), der i eftermiddag har gået langs med kysten i Nissum Bredning i den vestlige del af Limfjorden.

 

Kl ca. 17.00 blev to eller flere hvaler observeret ud for Remmer Strand - anslået ½ km fra kysten. Senere dukkede andre hvaler op i samme område, og det virkede som om, at 4 – 6 hvaler fordelt i to hold fulgtes ad langs med kysten mod øst i retning af Oddesundbroen. Hvalerne blev observeret sidste gang kl. ca. 18:00, hvor de stadig svømmede i østlig retning.

 

Hvalerne blev beskrevet som mørke/sorte, men der blev ikke observeret rygfinne eller havefinne fri af vandet. Der blev heller ikke observeret eller hørt båst, hvilket kan skyldes afstanden mellem observatørerne og hvalerne. Hvalernes formodede længde har vi ingen oplysninger om, da redaktøren glemte at spørge derom.

 

Hvalernes svømmeretning kan give en formodning om, at de er rejse længere ind i Fjorden. Hvis dette er tilfældet vil hvalerne på en strækning fra Nissum Bredning og Aalborg efter Oddesundbroen skulle passere Kaas Bredning, Sallingsund, Livø Bredning og Løgstør Bredning. Fortsætter rejsen østover skal hvalerne så passere Aggersundbroen og herefter svømme gennem Nibe Bredning og Gjøl Bredning, Herfra vilstrækningen ud til Kattegat være ca. 30 sømil.

 

Observationer af hvaler i Limfjorden er sjældne og altid interessante, Denne observation er måske særlig interessant set j kysen af de hval- /delfinobservationer, der blev gjort ved Nørre Sundby midt i januar. Disse hvaler er foreløbigt kun blevet indberettet en enkelt gang til Hvaler.Dk.

 

Redaktionen opfordrer dérfor alle læsere af denne side, til at holde øjnene åbne ved trafik og færdsel i nærheden af Fjorden.

 

 

 

 

Onsdag d. 19. feb. 2014

 

Foto fra kaskelot-dissektion på Henne Strand tirsdag d. 18. feb. 2014

 

Fra Michael B. Nielsen har vi modtaget:

 

Hejsa.

 

Jeg var som mange andre ude og se hvalerne der var strandet ved Henne og i den forbindelse tog jeg en del billeder, ved ikke om i kan bruge dem til noget, men link er her

 

http://koncertfoto.smugmug.com/Gallerier/Blandet/Hvaler-Henne-Strand-1702-2014/i-7xSFZrq

 

Venlig hilsen

 

Michael B. Nielsen

Aarhus N.

 

Om strandinger af kaskelothvaler

 

For nogle år tilbage skrev redaktøren et udkast til et temahefte om kaskelotstrandinger, som aldrig blev publiceret.

Udkastet kan hentes som pdf-fil ved at klikke her. (16,3Mb)

 

Mandag d. 17. febr. 2014, kl. 14:18

 

Kaskelothvalerne ved Henne

 

Redaktøren er netop vendt hjem efter et par dage på Henne Strand i forbindelse med de to strandede kaskelothvaler på denne lokalitet.

Den ene kaskelothval var strandet lørdag d. 15. februar om eftermiddagen og var død dagen efter, senest kl. ca. 08:00, hvor redaktøren var på stedet. Ved denne lejlighed blev der fortalt, at endnu hval var strandet ca. 1 km længere mod syd.

 

Den 1. hval (den nordlige) havde en længde på ca. 12,40 meter, mens det ikke var muligt at måle længden på den syd-strandede hval, da denne lå et stykke ude i den hårde brænding. Ved at observere de regelmæssige slag med halen, samt følge blåsten / åndedrættet, kunne det fastslås, at denne hval endnu var levende.

 

Ved ankomst til stranden dagen efter mandag. D 17. feb. kunne det konstateres, at syd-hvalen nu også var død, men ud fra graden af henfald, havde den kun været død i få timer. Kroppen på stranden var stadig flad og lav, penis var endnu ikke presset ud af bugen, og tungen befandt sig endnu inde i svælget. Hvalen lå nu tørt på lavvandet, så længden kunne måles til 12.40 m - samme længde som nordhvalen.

 

Nord-hvalen havde ændret form og figur i løbet af natten, og var nu så høj, at man ikke kunne kigge hen over den. Penis var presset ud af kroppen, munden var ½-åben med tungen presset delvis ud, og den frie forluffe var kløftet og pegede vinkelret ud fra kroppen.

 

Alt dette var tegn på, at hvalen var i forrådnelse, og at henfaldsgasserne pressede på indefra. Redaktøreren advarede familier mod at lade børnene kravle op på kadaveret og i det hele taget om at holde sig på sikker afstand af dyret. Samtidigt opfordrede jeg pr. telefon Naturstyrelsen til snarest at ankomme til stedet, og enten afspærre stranden eller fjerne overtrykket i hvalerne.

 

Ved 12-tiden ankom det hold fra zoologisk museum i Khb., som skulle forestå dissektionen, sammen med naturstyrelsens lokale repræsentant. Herefter blev det besluttet, at åbne kropshulen på nordhvalen for at fjerne trykket og samtidigt åbne sydhvalen, så denne ikke under den forestående forrådnelse ville oparbejde et tilsvarende tryk i kropshulen.

 

Få minutter efter var nordhvalen desarmeret og den egentlige skelettering kunne begynde. Det er planen, at den sydlige hval vil dølge efter i denne proces

 

Foto herunder:

 

Den nordlige hval kort tid inden "dersarmeringen".Underkæben er skåret af, penis er presset ud af bughulen, den frie luffe peger vinkelret ud fra kroppen - alt sammen tegn på stort tryk inde i hvalens bughule.

 

"Sydhvalens" underkæbe med tænder

 

 

Alle fortos af Thyge JENSEN, www.hvaler.dk

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 16. febr. 2014

 

kaskelotter og én sælunge ved Henne

 

Fredag aften d. 15. febr. 2014 fik redaktøren en melding fra Søren Vesterby, TV-Syd, om at en strandet hval skulle ligge på stranden ved Henne på den jyske vestkyst. Ud fra medsendte fotos kunne redaktøren konstatere, at det drejede sig om en Kaskelothval.

 

Desværre kom oplysningen for sent til, at det var muligt at besøge stedet inden mørket faldt på, så derfor aftaltes det, at køre til Henne den følgende dag kl. 06:30. Kaskelothvalen lå stadig på den oplyste position, og under inspektion og opmålingen af denne, kunne en strandgæst berette, at der lå endnu en strandet hval på stranden et stykke syd for Henne.

 

Efter inspektionen fortsatte hvaler.dk mod syd til den anden kaskelothval, som lå ca. 200 meter syd for Henne. Dette dyr var ligeledes en kaskelothval, men på halens bevægelse samt på den regelmæssige blåst, kunne det fastslås, at dette dyr var levende.

 

Denne hval måtte tilsyneladende være strandet i løbet af natten eller om morgenen. Hvalen lå indenfor den inderste revle, og radaktøren anser derfor dens muligheder for at bjærge sig ud på dybt vand for ringe.

Endelig lå der på stranden få meter syd for P-pladsen en svækket sælunge, der tydeligvis var meget afkræftet og angrebet af lungeorm.

 

Den syge sælunge, har ingen chance for at overleve, og vil derfor blive aflivet snarest. De to kaskelothvaler vil sandsynligvis blive halet op på stranden snarest og skeletteret der.

 

Død kaskelothval

Foto: Thyge JENSEN hvaler.dk

 

Strandet, men endnu levende kaskelothval

Foto: Thyge JENSEN hvaler.dk

 

Svækket og lungeormsangrebet spættet sælunge

Foto: Thyge JENSEN hvaler.dk

 

 

 

Lørdag d. 15. febr. 2014

 

Hval strandet på den jyske vestkyst

 

I dag kl. 16:30 blev Hvaler.dk ringet op af nyhedsredaktør Søren Vesterbyfra TV-Syd med underretning om, at en hval var strandet på den jyske vestkyst i nærheden af Henne, Ud fra de medsendte fotos, kunne det sandsynliggøres, at det drejede sig om en kaskelothval, der ikke havde været død i længere tid.

 

Redaktøren vil besøge stedet i morgen tidlig, når solen står op, og vil opdatere beretningen snarest derefter.

 

 

Fredag d. 31. jan. 2014

 

Hvidnæsen (3) var en voksen hun

 

Hvaler.dk’s mand i Østdanmark har vi dag undersøgt den hvidnæse, der blev fundet ved Snekkersten d. 29. jan. Carl Chr. Kinze har følgende kommentar:

 

Hvidnæsen der den 29.1. blev fundet på stranden ved Snekkersten viste sig at være en hun. Umiddelbart syntes dyret uden tegn på sygdom og i ganske god foderstand hvilket bl. a. bekræftedes af et 30 mm tykt spæklag på rygsiden og hele 176 cm ”om livet”, det hidtil største mål på en hvidnæsehun i Danmark

 

Der er tale om et kønsmodent dyr, bl.a. indikeret ved de meget tydelige pattevorteslidse og kønslidsen fremtoning. Der var skader efter måger flere steder på kroppen, bl.a. manglede de ene øje. Tænderne var delvist nedslidte i underkæben.

 

 

 

Onsdag d. 29. jan. 2014

 

Delfin strandet ved Snekkersten (2)

 

Den strandede delfin fra Snekkersten er nu bragt ind til Øresundsakvariet i Helsingør, og et medfølgende foto viser tydeligt, at det drejer sig om en hvidnæse. Længden er opgivet til 2,6 meter, men kønnet er endnu ikke bestemt.

 

Hvidnæser forekommer i Nordatlantens tempererede og subarktiske kyst- og shelfvande. Mod nordøst helt op til Hvidehavet. Den er almindelig ved den norske vestkyst, og i Nordsøen ses den hyppigst om sommeren, dog mest i den nordlige del. Er temmelig hyppig i Skagerrak og det ydre Kattegat, hvortil der jævnlig sker indvandringer til det indre Kattegat. Forekommer lejlighedsvis helt inde i Østersøen.

 

Hvis aftalerne går i orden vil hvidnæsen blive obduceret på Øresundsakvariet i Helsingør i vinterferien.

 

Foto: Tanja Lundberg Lykkegaard ©

 

 

 

Onsdag d. 29. jan. 2014

 

Delfin strandet ved Snekkersten (1)

 

Fra Jens Peder Jeppesen, Øresundsakvariet har vi i dag fået underretning om, at en delfin i dag er standet/skyllet ind på kysten ved Snekkersten.

Delfinen skulle være ca. 3 meter lang og er foreløbig bestemt til at være en hvidskæving, men vi afventer endelig artsbestemmelse.

 

Mandag d. 27. januar 2014

 

Sæl på kørebane

 

På TV2 kan man læse følgende beretning om en sæl, der er kravlet på land.

 

http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2014-01-27-politiet-advarer-s%C3%A6l-luffer-rundt-p%C3%A5-k%C3%B8rebanen

 

Fotoet, der er vedlagt historien, er af en voksen han-gråsæl og har ikke noget med den aktuelle begivenhed at gøre. Sandsynligvis har det været en spættet sæl, da gråsæler normalt holder sig i den vestlige og yderste del af Vadehavet.

 

Sæler, der af en eller anden årsag kravler på land om vinteren, er ikke et ukendt fænomen. For år tilbage samlede en Rømø-boer en sæl, der var på vej tværs over Rømø, op midt på øen, og gav den et lift ud til stranden. Også på Mors i Limfjorden fandt man engang en sæl langt inde i land på vej tværs over øen.

 

Et andet fænomen, der ligeledes er vanskeligt at forklare, er, at spættede sæler ofte opsøger havne om vinteren. Her lægger de sig på ramper og pontoner, hvorfra de hurtigt kan hoppe i vandet. Ved juletid opholdt en velnæret spættet sæl sig på sejlklubbens flydebro i Lynæs, og i den sidste måned har en sælunge jævnligt ligget på en flydebro ved Skibbroen i Ribe.

 

 

 

 

Hvaler.Dk siger tak for 2013 og ønsker alle et godt nytår

(Klik)

Tirsdag d. 14. jan. 2014

 

Delfiner i Limfjorden

 

Vi har modtaget

 

Hej

 

Var ude og ro i min kajak i dag tirsdag. Der var meget tåget. Ude ved Bouet Limfjorden i sejlrenden *), dukker der tre små hvaler eller hvad det nu var op. De svømmer helt op ad hinanden og går op sammen og trækker luft. Det ser ud som om de er ved at fange føde.

 

Den ene er måske en unge mindre end de andre. De to andre havde en længde på 3 - 4 m. Måske 2,5 - 3,5 m. Finnen er ca. 30 cm høj slank og krummer bagover. Forkrop ligner en delfins. De var i området omkring mig 25 min.

 

Der var meget tåget så de tre billeder jeg tog er ikke meget bevendt, men på det ene kan ane de tre sammen. Samtidig havde jeg to sæler på begge sider af min kajak. De havde også travlt med at kikke på dem. Kunne godt tænke mig at vide hvad jeg så.

 

Venlig hilsen

 

Per Frandsen

Nørresundby

 

*) Umiddelbart øst for Nørresundby (red.)

 

Redaktøren har diskuteret hændelsen med Per Frandsen, og ud fra dyrenes størrelse og formen på rygfinnen er vi endt med, at det har været delfiner – men hvilken art er usikkert.

 

 

Tre døde hvidnæser skyllet ind i Thy

 

Fra Lisbeth Mellerup-Skjødt har vi modtaget et foto af en af de to hvidnæser, der i slutningen af dec. skyllede ind ved Tranum Strand i Thy.

Også i juledagene blev der fundet en hvidnæse ved Klitmøller, så i alt er tre døde hvidnæser skyllet ind indenfor kort tid.

 

 

Foto: Lisbeth Mellerup-Skjødt ©

 

 

Fra Lars H. Hansen, Kerteminde fik vi sidst i december 2013 et link til følgende telegram:

 

Massedød rammer delfiner: Over 1000 er skyllet i land

 

Af Ritzau

24. december 2013, 02:57

De mange døde delfiner er fundet på strandene langs den amerikanske østkyst.

Over 1000 delfiner langs den amerikanske østkyst er i 2013 døde af en mæslingelignende virus. Den dræbende epidemi viser ingen tegn på at forsvinde, oplyser USA's institut for havforskning, NOAA.

De mange døde delfiner er fundet på strande fra New York til Florida siden juni. Endnu flere end de, der er skyllet ind på land, kan være bukket under for sygdommen til havs.

Årets epidemi er dermed værre end det forrige udbrud i 1987-88, da der blev fundet 740 døde delfiner.

Alle de døde dyr, som det også er tilfældet i år, var øresvin. Den mest udbredte og kendte af de cirka 40 delfinarter.

I 2010 blev antallet af den slags delfiner opgjort til cirka 40.000 i områderne langs USA's østkyst.

 

/ritzau/Reuters

 

Telegrammet kan være lidt tankevækkende, da den virus, der har dræbt de amerikanske delfiner, er i familie med den virus, der i 1988 og i 2002 var årsag til de to epidemier, der ramte sælerne i vore farvande.

 

Så vidt vides er der ikke udtaget prøver fra de indskyllede hvidnæser fra Thy.

.

 

Copyright © All Rights Reserved